In under scenen: Utvandrarna

Publiksamtal i ett nytt intimare format där mötet med dig som sett föreställningen är i fokus. Första publiksamtalet blir efter Utvandrarna den 18 november. Skådespelarna Johan Gry och Hannah Alem Davidson medverkar från ensemblen.

Med ett fåtal publikplatser sker samtalet i direkt anslutning till föreställningen. I teaterns eget maskinrum, in under scenen!

Samtalet leds av teaterns konstnärlige ledare Pontus Stenshäll i samarbete med skådespelare från den aktuella föreställningen.

Utgångspunkten för samtalet är publikens tankar och upplevelser. Vi kommer att utgå från några frågor, se nedan, som ensemblen samlat på sig under arbetet och som vi gärna vill fördjupa tillsammans. Frågorna rör sig kring din upplevelse och tankar kring vad du har sett.

OBS! Praktiska detaljer:

Publiksamtalet är gratis men platsbiljett krävs. Samling i salongen direkt efter föreställningen. En publikvärd visar vägen in under scenen och tillbaka ut igen.

Frågor att fundera på inför samtalet:

- Vilken relevans har den här historien i dag?
- Vad tänker du att föreställningen handlar om? Vad är essensen?
- Saknar du något från boken?
- Vad tänker du om att använda en modern form i en skildring av en gammal berättelse?
- Hur upplever du växlingen mellan spelscenerna och berättarpartierna?
- Vem får/kan gestalta vad på en teaterscen idag?
-På vilket sätt förhåller sig föreställningen till årets tema på teatern; svenskhet?

Samtal
18 november ca kl 20.40
Scen
Stora Teatern
Längd
1 timme
Pris
Fri entré men platsbiljett krävs. Stanna kvar i salongen efter föreställningen.