Erik Andersson

Erik Andersson översatte Tolkiens stora triologi om Ringen och har också skrivit en rad romaner. Han har i flera sammanhang dryftat översättarrollen, tillexempel i boken Översättarens anmärkningar från 2007 och inte minst i Dag ut och dag in med en dag i Dublin från 2012 där han berättar om sitt långa arbete med att översätta Ulysses. Vi bad Erik skriva en text om klassiker och fick tillbaka ett skådespel: En Klassiker

En klassiker

Teaterrummet presenterar ett klassiskt drama. I rollerna Albertsson och Jubeldorff, två män i likadana rockar. Samt Kyparen förstås!