Malte Persson

Malte Persson är född 1976 och för nuvarande bosatt i Berlin. Hans senaste diktsamling Till dikten utkom våren 2018. Han debuterade 2002 och har sedan dess varit verksam som författare, poet, kritiker och översättare. Bland litterära utmärkelser kan nämnas Göteborgs-Postens litteraturpris och Karin Boyes litterära pris samt Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris.

I Teaterrummet har han publicerat dikten Teaterdjur, som går att läsa här.