Resten av teatern...

Teaterrummets intervjuserie ”Resten av teatern…”. Här vill vi presentera längre intervjuer med företrädare för olika yrkesgrupper som arbetar runt en teaterföreställning. En undersökande skildring av teaterarbetarnas specifika yrkeskunnande, ofta traditionstyngt, ofta i förändring.

Så jag började lite med det där...

Teaterrummet presenterar intervjuserien ”Resten av teatern…” Först ut är dekormålaren Sten-Olof Nilsson som berättar om arbetet på Göteborgs Stadsteater och om vägen dit, från värmländska Lundsberg via museivärlden i Göteborg. Här intervjuas han av Teaterrummets Sisela Lindblom, dramaturg på Göteborgs Stadsteater.