FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURS

Lärare ser på scenkonst

Med den här kursen får du som lärare verktyg i att stärka elevernas möjlighet till att möta scenkonst, såväl i upplevelsen som i samtalet. Att uppleva konst är en demokratisk rättighet och ingår i skolans bildningsuppdrag.

Efter ett scenkonstbesök tycker ofta klassen olika saker och det är lätt att uppleva att några tolkningar är rätt och andra fel. I kursen Lärare ser på scenkonst ger vi verktyg till hur vi kan samtala och förstå varandra när våra upplevelser skiljer sig åt, samt hur gemensamma samtal kan hjälpa oss att mötas och fördjupa vår egen upplevelse av en scenkonstupplevelse.

Dessutom diskuterar vi hur en föreställning kan bidra till demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Vilka nycklar finns till att tolka vår samtid? Hur kan ett gemensamt samtal leda till en fördjupad konstnärlig upplevelse för individen?

Under läsåret erbjuder vi dig sju-tio kurstillfällen som samtliga ger verktyg och fördjupning i att uppleva scenkonst. Med läroplanernas övergripande mål som utgångspunkt och med hjälp av teori och praktiska övningar upplever vi tillsammans scenkonst producerad för barn och unga.

Backa Teater arrangerar tillsammans med GöteborgsOperan och Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen en lärarkurs i att se och tolka scenkonst för grundskolan och gymnasiet.

LÄRARE SER PÅ SCENKONST 2022 - 2023

Lärare ser på scenkonst sträcker sig från september 2022 - april 2023 med en till två träffar i månaden.
Kursstart 28 september kl. 18.00 på Backa Teater
Kostnad: 450 kr
Lärare ser på scenkonst 2022-2023 är fullbokad

Kursupplägg:

28 september 18 - 20.30
Grejen med konst
Inledande föreläsning av Anna Berg
Backa Teater

19 oktober 18.30 - 21.30
Vildanden
Föreställning och eftersamtal
Göteborgs Stadsteater

16 november ca. 17.30 - 20.00
Introduktion till dans
Kvällen bjuder på en rundvisning i operahuset, följt av en (lugn) rörelseworkshop ledd av dansare Angelina Allen. Koreograf Carl Olof Berg (medverkar digitalt från annan ort) föreläser om att skapa konst för barn och unga. Avslutas med ett gemensamt samtal.
GöteborgsOperan

25 januari 18 - 21
Analysera mera/Följ med på repetition
Workshop och repetion
Backa Teater

8 februari 18 - 21
Föreställning
Föreställning och introduktion till de fria teatergrupperna
Plats meddelas senare

23 februari 18 - 20.30
Analyssamtal/Föreläsning
Analys av tidigare föreställning och föreläsning
Backa Teater

15 mars 17.30 - 20.00
Vilda inuti/efterarbete
Vi ser föreställningen Vilda inuti med workshop
Backa Teater

5 april 18.00 - 20.30
Analyssamtal/Lyckliga i alla våra dagar
Vi analyserar tidigare föreställning och ser Lyckliga i alla våra dagar
Backa Teater

27 april 18.00 - 21.00
Scenkonst - det kollektiva konstverket
Vi djupdyker in i teaterns alla tecken
Backa Teater

Med reservation för ändringar

Lärare ser på scenkonst är ett kursupplägg skapat av Anna Berg och Erika Isaksson för Backa Teater. Sen starten 2014 har kursen varit ett återkommande inslag på Backa Teater. Sen 2018 görs kursen i samarbete med Göteborgs Stad, kulturförvaltning och 2020 inleddes även ett samarbete med GöteborgsOperan.

Vill du ha mer information?
Kontakta Erika Isaksson: erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se