FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURS

Lärare ser på scenkonst

Med den här kursen får du som lärare verktyg i att stärka elevernas möjlighet till att möta scenkonst, såväl i upplevelsen som i samtalet. Att uppleva konst är en demokratisk rättighet och ingår i skolans bildningsuppdrag.

Efter ett scenkonstbesök tycker ofta klassen olika saker och det är lätt att uppleva att några tolkningar är rätt och andra fel. I kursen Lärare ser på scenkonst ger vi verktyg till hur vi kan samtala och förstå varandra när våra upplevelser skiljer sig åt, samt hur gemensamma samtal kan hjälpa oss att mötas och fördjupa vår egen upplevelse av en scenkonstupplevelse.

Dessutom diskuterar vi hur en föreställning kan bidra till demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Vilka nycklar finns till att tolka vår samtid? Hur kan ett gemensamt samtal leda till en fördjupad konstnärlig upplevelse för individen?

Under hösten erbjuder vi dig sju kurstillfällen som samtliga ger verktyg och fördjupning i att uppleva scenkonst. Med läroplanernas övergripande mål som utgångspunkt och med hjälp av teori och praktiska övningar upplever vi tillsammans scenkonst producerad för barn och unga.

Backa Teater arrangerar tillsammans med GöteborgsOperan och Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen en lärarkurs i att se och tolka scenkonst för grundskolan och gymnasiet.

LÄRARE SER PÅ SCENKONST HÖSTEN 2023

Lärare ser på scenkonst sträcker sig från oktober till december kvällstid med sju träffar på onsdagar/torsdagar.
Kursstart 4 oktober kl. 18.00 på Backa Teater
Kostnad: 450 kr

Kursupplägg:

Släpps den 14 augusti 2023.

Anmälan:

Lärare ser på scenkonst är ett kursupplägg skapat av Anna Berg och Erika Isaksson för Backa Teater. Sen starten 2014 har kursen varit ett återkommande inslag på Backa Teater. Sen 2018 görs kursen i samarbete med Göteborgs Stad, kulturförvaltning och 2020 inleddes även ett samarbete med GöteborgsOperan.

Vill du ha mer information?
Kontakta Erika Isaksson: erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se