FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURS

Lärare ser på scenkonst

Med den här kursen får du som lärare verktyg i att stärka elevernas möjlighet till att möta scenkonst, såväl i upplevelsen som i samtalet. Att uppleva konst är en demokratisk rättighet och ingår i skolans bildningsuppdrag.

Efter ett scenkonstbesök tycker ofta klassen olika saker och det är lätt att uppleva att några tolkningar är rätt och andra fel. I kursen Lärare ser på scenkonst ger vi verktyg till hur vi kan samtala och förstå varandra när våra upplevelser skiljer sig åt, samt hur gemensamma samtal kan hjälpa oss att mötas och fördjupa vår egen upplevelse av en scenkonstupplevelse.

Dessutom diskuterar vi hur en föreställning kan bidra till demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Vilka nycklar finns till att tolka vår samtid? Hur kan ett gemensamt samtal leda till en fördjupad konstnärlig upplevelse för individen?

Under läsåret erbjuder vi dig sju kurstillfällen som samtliga ger verktyg och fördjupning i att uppleva scenkonst. Med läroplanen som utgångspunkt och med hjälp av teori och praktiska övningar upplever vi tillsammans scenkonst producerad för barn och unga.

Backa Teater arrangerar tillsammans med GöteborgsOperan och Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen en lärarkurs i att se och tolka scenkonst för grundskolan och gymnasiet.

LÄRARE SER PÅ SCENKONST 2022 - 2023

Kursupplägg släpps och anmälan öppnas den 22 augusti 2022 

Lärare ser på scenkonst är ett kursupplägg skapat av Anna Berg och Erika Isaksson för Backa Teater. Sen starten 2014 har den varit ett återkommande inslag på Backa Teater. Sen 2018 görs kursen i samarbete med Göteborgs Stad, kulturförvaltning.

Vill du ha mer information?
Kontakta Erika Isaksson: erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se

Bengt Randén om kursen

Backa Teater och Kulturförvaltningen ger oss nycklar och verktyg

Läs mer om Bengt randéns tankar här

Idag, när utbudet för ungdomar är större än någonsin och de flesta lever i digitala världar som vi inte ens i de vildaste drömmar hade kunnat föreställa oss, tror jag att scenkonsten paradoxalt nog är ännu viktigare.

Björn Sandmark, VD Göteborgs Stadsteater, Backa Teater