FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURSER

Lärare ser på scenkonst

Grejen med konst är att det inte finns något facit.
Kurs i att se och analysera scenkonst. Inspireras tillsammans med dina kollegor!

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag.
I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst tillsamman.
Göteborgs stad har som budgetmål att alla elever i grundskolan ska erbjudas ett scenkonstbesök per läsår. Samtidigt vittnar många pedagoger om att de känner sig osäkra inför hur de ska ta sig an ett eftersamtal.

Backa Teater arrangerar tillsammans med Kulturförvaltningen Göteborgs Stad två olika fortbildningar för lärare i grundskolan och gymnasiet.

FÖRDJUPNINGSKURS

Mellan september 2019 till mars 2020 annordnas en kvällskurs på sammanlagt 7 träffar där du förutom föreläsningar får möjlighet att tillsammans med de andra kursdeltagarna se scenkonst med medföljande analys. Kursträffarna sker en gång i månaden.

11 september kl. 18.30
Föreläsning på Backa Teater

9 oktober kl. 18.30
Workshop - analysera mera på Backa Teater

13 november kl. 18.30
Föreställning (information om plats kommer)

4 december kl. 17.30
17.30- 18.30 samlas och analyserar tidigare föreställning.
18.30-19.00 Paus
19.00 Föreställning på Backa Teater

22 januari kl. 17.30
17.30- 18.30 Vi samlas och analyserar tidigare föreställning.
18.30-19.00 Paus
19.00 Föreställning på Backa Teater

19 februari kl. 17.30
17.30- 18.00 Vi samlas och analyserar tidigare föreställning.
18.00-20.30 Att arbeta fram en scenkonstföreställning.
På Backa Teater

18 mars kl. 18.30
Scenkonst det kollektiva verket. Vi får en bredare inblick i scenkonstens olika skrån.
På Backa Teater

Pris: 450 kr
Antal kurstillfällen: 7
Kursdag: onsdagar kl. 18.30 september 2019 - mars 2020

Anmäl er här!

Lärarkurserna vänder sig till personal inom grund och gymnasieskola i Göteborgs kommun (kommunal och fri). Är du som lärare intresserad men arbetar utanför Göteborg, hör av dig till erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se för eventuell köplats.

Bengt Randén om kursen

Backa Teater och Kulturförvaltningen ger oss nycklar och verktyg

Läs mer om Bengt randéns tankar här

Idag, när utbudet för ungdomar är större än någonsin och de flesta lever i digitala världar som vi inte ens i de vildaste drömmar hade kunnat föreställa oss, tror jag att scenkonsten paradoxalt nog är ännu viktigare.