FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURSER

Lärare ser på scenkonst

Grejen med konst är att det inte finns något facit.
Kurs i att se och analysera scenkonst. Inspireras tillsammans med dina kollegor!

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag.
I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst tillsamman.
Göteborgs stad har som budgetmål att alla elever i grundskolan ska erbjudas ett scenkonstbesök per läsår. Samtidigt vittnar många pedagoger om att de känner sig osäkra inför hur de ska ta sig an ett eftersamtal.

Backa Teater arrangerar tillsammans med Kulturförvaltningen Göteborgs Stad två olika fortbildningar för lärare i grundskolan och gymnasiet.

KORTKURS

Med hjälp av några enkla nycklar och en konkret samtalsmodell ges här en kort introduktion till möjligheterna med att se en föreställning tillsammans och att prata om den efteråt.

Kursen torsdagen den 15 augusti vänder sig främst till kultursamordnare och kulturombud inom grundskolans lägre årskurser.

Detta är en kostnadsfri heldagskurs.
Torsdagen den 15 augusti 2019 kl. 10 - 16

Begränsat antal platser.

Anmäla er här!

FÖRDJUPNINGSKURS

Mellan september 2019 till mars 2020 annordnas en kvällskurs på sammanlagt 7 träffar där du förutom föreläsningar får möjlighet att tillsammans med de andra kursdeltagarna se scenkonst med medföljande analys. Kursträffarna sker en gång i månaden.

Pris: 450 kr
Antal kurstillfällen: 7
Kursdag: onsdagar/torsdagar kl. 18.30 september 2019 - mars 2020

Anmäl er här!

Lärarkurserna vänder sig till personal inom grund och gymnasieskola i Göteborgs kommun (kommunal och fri). Är du som lärare intresserad men arbetar utanför Göteborg, hör av dig till erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se för eventuell köplats.

Bengt Randén om kursen

Backa Teater och Kulturförvaltningen ger oss nycklar och verktyg

Läs mer om Bengt randéns tankar här

Idag, när utbudet för ungdomar är större än någonsin och de flesta lever i digitala världar som vi inte ens i de vildaste drömmar hade kunnat föreställa oss, tror jag att scenkonsten paradoxalt nog är ännu viktigare.