Om odysséen

Ordet odyssé har kommit att betyda lång (äventyrlig) färd. Odyssén är tillsammans med Iliaden de äldsta grekiska litterära verk som finns bevarade. Verken tillskrivs Homeros och skapades runt 800 f Kr.

Odyssén beskriver, på versmåttet hexameter, den grekiske hjälten Odysseus tio år långa och problemfyllda resa hem till ön Ithaka. Med sin smartness bidrog kung Odysseus till grekernas seger i det trojanska kriget. Trojanerna lurades att dra in en enorm trähäst innanför murarna i tron att det var en gåva. Ur hästens innandöme smög dock grekiska krigare ut och öppnade portarna för hären.

Med sin hybris förolämpade Odysseus havsguden Poseidon, som såg till att hemresan till Ithaka med extra svår.

Odysseus och hans män seglade in i en mängd äventyr. Lotofagerna fick dem att äta blommor och frukter som skänkte dem lycka men också glömska. Cyklopen Polyfemos lurade in dem i en grotta och började slå ihjäl männen två åt gången till dess att den smarte Odysseus bjöd honom på vin. När Polyfemos full och glad frågade vad Odysseus hette svarade han ”Ingen”. Med en spetsad påle stack männen cyklopen i ögat och när han skrek ”Ingen vill mörda mig” kom förstås inte någon till hans hjälp och Odysseus och hans sällskap kunde resa vidare.

Aiolos skänkte dem en säck med alla vindar utom västanvinden i som gåva. De fick inte öppna säcken men kunde inte låta bli när de siktade Ithaka – och drev snabbt tillbaka och hamnade hos de ofantliga människoätande laistrygonerna som genom att kasta sten sänkte alla skepp utom Odysseus eget.

Den fagra Kirke, dotter till solguden, förvandlade männen till svin – de klarade sig dock med hjälp av en trolldryck.

De människoätande sirenerna lockade med sin oemotståndliga röst. Här var det vax i öronen som räddade Odysseus sällskap. De lyckades inte helt manövrera mellan havsvidundren Skylla och Charybdis, den senare slukade en del av besättningen. Och sjömännen inte kunde låta bli att slakta några av solgudens heliga oxar blev Zeus så förargad att han dödade alla utom Odysseus, som till slut, efter ytterligare irrfärder, lyckades ta sig hem.

Ingen på Ithaka trodde dock att han överlevt. Hans hustru Penelope hade många friare och man beslöt avgöra det hela genom en tävling med Odysseus kvarglömda båge. Odysseus, utklädd till tiggare, var förstås den enda som klarade att spänna bågen. Sen levde han länge tillsammans med de sina och med sin vän Mentor, som varit rådgivare åt Odysseus son Telemachos.