Jennifer Amaka Pettersson

Framtidshoppet

Jennifer Amaka Pettersson spelar Anja, dotter till godsägarinnan Ranevskaja. En karaktär som beskrivs som ett vitt ark i pjäsen och som får representera framtiden. Hon är ung och har därför inte samma starka koppling till godset som de andra. Det gör henne mera fri.

Tycker du om din karaktär?
I början hade jag ganska svårt för Anja. Mitt första intryck var att hon var relativt passiv. Men under tiden vi har jobbat har jag hittat mer substans i henne. Hon är en tänkande person och är i allra högsta grad förmögen att agera på ett självständigt vis, vilket jag hoppas kunna förmedla till publiken.

Hur är Anjas förhållande till sin mamma?
– Hon är på sätt och vis mamma till sin mamma, som är ansvarslös och slösat bort alla pengar. Det kan såklart vara betungande. Som ung vill en ju slå sig fri från sina föräldrar och utvecklas i den riktning som en själv har valt. Det tror jag att vi alla kan känna igen oss i.

Kan du känna igen dig?
Jag kan verkligen känna igen mig i känslan av att vilja frigöra sig och utforska världen. Jag tror att det är en naturlig del av att bli vuxen och självständig. Vi behöver alla hitta vår egen väg här i livet, och det är en stark drivkraft hos min karaktär.

Hur närmade du dig rollen?
Eftersom vi inte gör en klassisk tolkning av Körsbärsträdgården, har jag närmat mig karaktären lite försiktigt. Jag har varit beroende av mina ensemblekamraters tolkning av sina roller på ett annat sätt än vad jag tror att jag hade varit om vi hade satt upp pjäsen mer traditionellt. Utmaningen har varit att gestalta en karaktär som i manus som beskrivs som ”vacker”, ”vår skönhet” och som ”vårt lilla hjärta”, utan reducera henne till ett smycke. Vår regissör har varit angelägen om att gå emot den väna bilden av Anja och istället göra henne till en handlingskraftig person.

Hur förhåller sig Anja till att Körsbärsträdgården säljs?
– Hon träffar Tromifov, revolutionären som ingjuter hopp. Då händer det något i henne. Men medan det hos honom är mycket prat och lite verkstad kan hon göra skillnad. Och när mamma Ranevskaja inte längre kan förneka hur det förhåller sig behöver Anja inte längre känna samma ansvar. Hon kan bryta upp och det nya livet kan börja.