Bilder från repetition

Se skådespelarna i arbete.

Johan Gry

rep.bildJohan Gry, Misagh Sharifian, Magdi Saleh och Hanne Mathisen Haga

repbildMagdi Saleh

Misagh Sharifian, Johan Gry och Hanne Mathisen Haga

Johan Gry, Magdi Saleh och Hanne Mathisen Haga

Johan Gry, Magdi Saleh, Misagh Sharifian och Hanne Mathisen Haga

Johan Gry, Magdi Saleh och Hanne Mathisen Haga