Ingmar Skoog

Dagens 70-åringar är vansinnigt mycket gladare och piggare

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Sahlgrenska Akademin och föreståndare för AgeCap, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som arbetar med att öka människors möjlighet till ett gott åldrande.

Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning och är en av världens främsta forskare inom sitt område. Forskningen bygger på den så kallade H70-studien*, som samlar forskare från många områden i olika projekt.

– Vi följer olika grupper av människor och tittar på förändringar över tid, från det att de har fyllt 70 år. Vi började med de som var födda 1901. Den senaste gruppen inom studien är ”rock’n’roll-generationen”, människor födda 1944. Och vi har kunnat konstatera att dagens 70-åringar är vansinnigt mycket gladare, piggare och dessutom bättre på nästan allt än de äldre generationerna.

För inte så längesedan trodde forskarna att det inte är möjligt att förebygga demens.
– Vi var de första att visa att högt blodtryck och övervikt kan öka risken för bland annat Alzheimers sjukdom. Nyheten fick ett enormt genomslag världen över. Och nu vet vi att demens kan förebyggas genom att till exempel inte röka, äta nyttigt och inte stressa för mycket.

En av studierna i den omfattande H70-studien visar också att kulturella aktiviteter och fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av demens.
– Att läsa, sjunga, att gå på en teaterföreställning eller konsert stimulerar hjärnan, och motion, till exempel promenader, är viktigt för ett hälsosamt åldrande. Det gäller att hålla igång alla kroppsdelar. ”Use it or lose it”, som man brukar säga.

Forskningen inom H70-studien har också gett en unik möjlighet att studera den allra tidigaste sjukdomsprocessen och tidiga markörer på Alzheimers sjukdom.
– Det är viktigt att vi lär oss mer om detta och idag kan vi se sjukdomstecknen ungefär 20 år innan symtomen dyker upp. Förhoppningen är att hitta en tydlig markör som gör det möjligt att bromsa eller helt bota Alzheimers sjukdom.

*H70-studien leds av professor Ingmar Skoog. Den startade 1971 och man har sedan dess följt flera generationer av äldre från det att de är 70 år. Studien är omfattande och undersöker allt från sociala faktorer till neurokemiska förändringar i hjärnan. Forskningsområdena sträcker sig från åldrandet, demenssjukdomar och funktionsförmåga till kroppsliga och psykiska sjukdomar. Forskare från 15 institutioner deltar.

Här kan du läsa mer om Ingmar Skoog.

Läs mer om Var är min man?