Europa och populisttjuren

Samtal med anledning av EU-valet 26 maj. Med bland andra Lisa Bjurwald, Markus Johansson och Johan Lönnroth.

Är freden i fara? Demokratin? EU inrättades för att förstärka freden, bygga upp välståndet och bekämpa totalitarism. Då nu odemokratiska krafter vädrar morgonluft i Polen, Ungern, Turkiet och Italien, handlar EU-valet för många om att ta ställning mot den växande högerextremismen.

I Sverige anser väljarna att migration och miljö är de viktigaste frågorna. Veckan efter valet röstar EU-parlamentet om en grundlag som kan ge EU ökad makt i fråga om asyl- och flyktingpolitik, polissamarbete, bistånds-, jordbruks- och fiskepolitik. Mitt i allt ska Brexit lösas.

Medverkande
Lisa Bjurwald, chef Påverkan och opinion, Teskedsorden
Markus Johansson, fil.dr. statsvetenskap
Johan Lönnroth, docent nationalekonomi
Ytterligare medverkande tillkommer

Samtalsledare: Sewilius Berg

21 maj kl 19.00-ca 20.30
Göteborgs Stadsteater, Lilla Scen
Fri entré, biljett behövs

Arrangör: Göteborgs Stadsteater i samverkan med Göteborgs universitet

Samtal
Tisdag 21 maj kl 19-ca 20.30
Scen
Lilla Scen
Pris
Fri entré, biljett behövs