Förintelsen – den yttersta gränsen för nationalismen?

Var inte gränsen nådd med Förintelsen? Vittnesberättelser med Åsa-Lena Hjelm. Karin Brygger, Klas-Göran Karlsson, Christer Mattsson och Elisabeth Åsbrink om nationalismens återkomst och hot mot det öppna samhället, mänskliga rättigheter och demokrati.

19.00 Glöm aldrig. Vittne från Förintelsen
Av Lena Ulrika Rudeke, baserad på Glöm aldrig. Fem vittnen från Förintelsen. Text och intervjuer av Monica Hirsch; Levande Historia 2018. Regi Fredrik Lusth.

Medverkande
Åsa-Lena Hjelm, skådespelare Göteborgs Stadsteater

19.15 Samtal
Förintelsen och brotten som begicks mot mänskligheten tvingade världen att begränsa staters relativa oinskränkta makt över vad som händer inom landets gränser. Nationalism hade bevisat sig utmynna i ett djupt destruktivt särskiljande av människors rättigheter. Nu är denna ideologi återigen ett hot, denna gång mot upparbetad öppenhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Om orsaker till viljan att förtrampa människors liv och rättigheter.

Medverkande
Elisabeth Åsbrink författare, tid. ordf. Svenska PEN, författare till 1947
Klas-Göran Karlsson professor i historia, författare till bl.a. Folkmordens historia
Karin Brygger författare, aktuell med Visst kan man dansa efter Auschwitz
Christer Mattsson föreståndare Segerstedtsinstitutet, Göteborgs universitet, författare till bl.a. 10 lektioner om tolerans och Ingen blir nazist över en natt

Moderator: Sewilius Berg

Tid: 28/11 kl 19.00-21.00
Plats: Göteborgs Stadsteater, Studion

Ett arrangemang av Göteborgs Stadsteater i samarbete med en rad kulturinstitutioner i Göteborg med anledning av EuroPride 2018. Evenemanget är en del i Göteborgs Stads arbete för en inkluderande och öppen stad.

Samtal
Onsdag 28 nov kl 19-21
Scen
Studion
Längd
2 timmar
Pris
Fri entré - biljett krävs