Försök 1, 2 och 3

Skådespelarens dilemman – i tre mikropjäser

Skådespelaren och regissören Iggy Malmborg har under 15 år turnerat runt
om i Europa. Hans föreställningar, som spänner över ett brett spektrum av
estetik och stilar, spelas sällan i Sverige. Men nu lägger Iggy beslag på Lilla
Scen under hösten, spelar på svenska och bjuder på tre mikropjäser, som han
själv skriver och regisserar.

I de tre pjäserna – de tre försöken – ges publiken en inblick i några av skådespelarnas svåraste dilemman. Varje försök tar upp en fråga som ensemble och regissör arbetar med under kort tid för att sedan spela endast två föreställningar. Spelperioden avslutas med en festival där alla tre uppsättningarna presenteras.

Titeln Försök anspelar på ordet essä, från franskans essai, som betyder just
försök. Regissör och skådespelare kommer närma sig det sceniska arbetet på
samma prövande sätt som i litteraturens eller filmens essäform.

#1 Försök om skådespelarens paradox (urpremiär 13 oktober)
I det första försöket ger sig Iggy Malmborg i kast med upprepningen. Hur
är det att kväll efter kväll spela samma roll med samma äkthet och inlevelse?

#2 Försök om urvattning (urpremiär 2 november)
I det andra försöket undersöks möjligheten att ge liv åt ett manus när det är
minimerat. Vad kan skådespelarna göra med bara tre repliker? Hur mycket
kan man vattna ur dem?

#3 Försök om A och sen om B (urpremiär 24 november)
Det ena ska ske efter det andra och det går inte att spola tillbaka eller börja om. För allt som händer på scenen finns ett ofrånkomligt före och ett slutgiltigt efter. Men är själva idén om det linjära den största fiktionen av alla på teatern?

Urpremiärer
13/10, 2/11, 24/11
Scen
Lilla Scen
Längd
Föreställningens längd publiceras i premiärveckan
Pris
140-290 kr

– Själva formen för försöken, deras oerhört korta repetitionsperiod och
undersökande attityd är något nytt för mig. Förhoppningen är att vi ska hitta
en mycket mer impulsiv, direkt hållning till vårt material och göra något som
är mer osäkert och skört till sin natur. Och på så sätt kanske nå slutsatser som vi inte skulle våga dra annars, säger Iggy Malmborg.