Kejsarn av Portugallien

  • Fredrik Evers och ett barn, i bakgrunden Eline Höyer.
    Foto: Ellika Henrikson. Bilden på Eline Höyer: Jonas Kündig.