NATIONEN

Lärarhandledning

Lärarhandledning Nationen

I lärarhandledningen till Nationen ger vi olika ingångar till föreställningen. Att för- eller efter-arbeta en scenkonstupplevelse är ingen nödvändighet, upplevelsen av scenkonstverket är det som är centralt, men genom att samtala om upplevelsen och krockas med dess filosofiska spörsmål kan upplevelsen i sig växa och bli större.

I en samtid kantad av konflikt och exkludering, av ett sönderplockande av sanning, av retoriska övergrepp och informatorisk makt. Där vi aldrig vetat så väl att vi egentligen vet så lite. Där, i ovissheten, blir de lätta förklaringsmodellerna enkla att ta till. Rädslan för det som är oss främmande växer i en oviss tid.

Vi lever i en tid där varje dag kantas av de skav och motsättningar som föreställningen berör. I det lilla ryms det oändligt svåra. Till sist kvarstår endast frågan: Hur ska vi kunna leva tillsammans?

Låt föreställningen öppna upp för det samtal där våra olikheter får möjlighet att mötas i det som just nu är. I mötet med ett konstverk och i mötet med oss själva.

Här hittar du det fördjupade lärarhandledningen till Nationen! (PDF-dokument, 866 kB)

Inför besöket

INNAN FÖRESTÄLLNINGEN

Praktisk information inför ditt besök på Backa Teater och Nationen.

Inför besöket

Teater

INNAN FÖRESTÄLLNINGEN

Vad är egentligen teater?

Teater

ÖVNING - Din bild av Nationen

INNAN FÖRESTÄLLNINGEN

Vilka bilder har vi av Nationen? Skiljer sig våra uppfattningar av det gemensamma? En övning som engagerar hela klassen.

Övning - din bild av Nationen

Nationens karaktärer

INNAN & EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Få en inblick i de olika karaktärerna i Nationen.

Läs mer om karaktärerna

Diskutera mera

INNAN & EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Här hittar du tematiskt diskussionsunderlag till olika teman som Nationen berör.

Diskutera mera

Värderingsövning

INNAN & EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Värderingsövning kopplad till Nationen. En enkel övning om svåra frågor.

Värderingsövning Nationen

Att prata scenkonst

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Att samtala om en scenkonstupplevelse i grupp. Hur fördjupar vi upplevelsen tillsammans?

Att prata scenkonst

Nationen - föreställningen

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Frågor kopplade till Nationen för eftersamtal.

Läs mer om Nationen

Läs, film och lyssningstips

INNAN & EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Här har vi samlat tips på böcker, artiklar, filmer och annat material för inspiration.

Läs, film och lyssningstips