Föreställningar

2xErnaux

Läsning och samtal 21 april kl 18.00

Scen Lilla Scen

Två kvällar på Lilla Scen där vi lyfter Annie Ernaux författarskap. Gäst: Ebba Witt Brattström – författare och professor emerita i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.